Vapaa-aika ja harrastukset ovat tärkeä tapa rentoutua ja saada ajatukset pois työstä ja muista arjen velvollisuuksista. Monia harrastuksia voi myös kehittää edelleen uudelle tasolle, ja kävimme tutustumassa harrastuksiin joissa on myös mahdollisuus opetella uusia asioita myös verkon välityksellä.

Eläinten ymmärtämistä ja niiden kouluttamista voi opiskella mainiosti myös verkkokursseilla. Osalle eläinharrastajista harrastuksesta tulee myös ajan myötä itselle mieleinen ammatti ja he voivat jakaa hankkimansa tietoa muille harrastajille esimerkiksi yrittäjinä. Liittyvätpä tavoitteet arjen tapakasvatukseen tai peräti eläinalan ammattiin, on mahdollisuuksia mukavasti tarjolla. Eläinalan ammattiin valmentavia ja hyväksiluettavia kursseja on myös mahdollista opiskella verkon kautta mutta varsinaista ammattitutkintoa ei alalla ole verkossa ainakaan vielä mahdollista suorittaa.

Eläinkoulutuskeskus

Eläinkoulutuskeskus tarjoaa halukkaille verkko-opintoja, joihin kuuluu aktiivisen ja vuorovaikutteisen ryhmätyöskentelyn lisäksi käytännön koulutusta alan ammattilaisten johdolla. Lisäksi kursseihin sisältyy yksilöllistä ohjausta, ja teoriaa sovelletaan myös käytännössä. Kurssit soveltuvat kaikkien eläinten omistajille, tai vaikkapa ystävän lemmikki voi toimia eläinkaverina kouluksen käytännön osioissa. Kurssit ovat maksullisia ja niistä saa opintopisteitä. elainkoulutuskeskus.fi.

Oppimispsykologian perusteet -kurssi

Oppimispsykologian -kurssi on eläinalan perusopinto. Kurssin kesto on viisi viikkoa, ja siinä käsitellään perusteoriatasolla eläinten koulutusta. Kurssi on soveltuva kaikille eläinharrastajille. Tosin hevosharrastajille on oma kurssinsa, jossa on mukana ison eläimen koulutukseen liittyvät turvallisuustekijät, ja kurssin kesto on myös pidempi, kymmenen viikkoa.

Oppimispsykologian -kurssin voi sisällyttää myös osana laajempaa 6 opintopisteen kokonaisuutta, oppimispsykologian intensiivikurssia, jossa on lisäksi mukana muun muassa koulutusta käytösketjuihin.

Jatkotason verkkokurssit

Jatkotason verkkokurssit on tarkoitettu tiedon syventämiseen, ja niissä on pohjavaatimuksena joko perusopintojen suorittaminen tai eläintenhoitajan koulutus. Jatkotason verkkokursseilla on aiheina mm. koirien käytöshäiriöiden anatomia jossa tarkastellaan käytöshäiriöiden hoitoa ja eläimen yleistä hyvinvointia. Kohdetyökalujen käyttö -kurssi on tarkoitettu käytännön kurssin jatkoksi, ja siihen on vaatimuksena hallita jo koiran koulutus. Opetuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen -verkkokurssi on tarkoitettu ohjaajalle, joka työskentelee eläinten omistajien opastamisessa ja ohjaamisessa. Kurssilla keskitytään ajankäytön ja ja ohjauksen laatuun. Lisäksi verkkokursseina on mahdollisuus suorittaa syventäviä opintoja oppimispsykologiassa.

Koirakoulu Kompassi

Koirakoulu Kompassi tarjoaa monenlaista koiriin liittyvää koulutusta sekä tiloissaan Espoossa, että myös verkko-kursseina jossa opetus annetaan videoin ja käytännön harjoittein. Hinnat ovat kukkarolle sopivia, alle sadan euron hintaisia ja kurssisisällöt innostavia.

Verkkokurssit

Luoksetulo -kurssilla opetellaan kaikkien koirien perustaitoihin kuuluvaa kutsusta luokse tulemisen taitoa. Myös pillin avulla luokse tulo ja häiriötilanteiden harjoittelu kuuluu tähän kolmen viikon kurssin sisältöön. Kuuden viikon kestoinen temppu- ja aktivointi -verkkokurssi puolestaan sisältää monentasoisille koirakoille sopivia harjoituksia.

Hajutaituri -kurssilla opetetaan koiraa etsimään jokin tietty haju sekä ilmaisemaan se, ja annetaan vinkkejä kuinka koiran hajutaitoa voi hyödyntää arkielämässä. Jälki -kurssilla puolestaan opetellaan etsimään ja seuraamaan jälkeä, ilmaisemaan se ja ratkomaan pulmia. Näiden kurssien kesto on kuusi viikkoa verkko-opetuksena.

Dog Oriente Institute

Dog Oriented Institute (DOI) tarjoaa sekä ammatteihin tähtääviä koulutuksia. Osan kursseista voi suorittaa kokonaan tai enimmäkseen verkossa, osassa on enemmän lähiopetusta esimerkiksi viikonloppuleirin muodossa. Dog Oriente Instituten koulutuksen ovat maksullisia ja melko hinnakkaita. doi.fi

Ammattiin tähtäävä koulutus

Ammattiin tähtäävää verkkokoulutusta DOI tarjoaa ongelmakoirakouluttajan ja käyttäytymisneuvojan opinnoissa, jotka tapahtuvat enimmäkseen verkko-opintoina webinaarien muodossa, sekä muutamana lähiopetusviikonloppuna. Koiralähtöinen kasvattaja -koulutus on puolestaan kokonaan verkossa suoritettavaa opiskelua, ja opiskelu tapahtuu livewebinaarein. Webinaarit ovat keskiviikkoisin kestoltaan kaksi tuntia ja koulutuksen kesto on yhdeksän kuukautta. Nämä koulutukset eivät valmista ammattiin, vaan ovat ammattiopintoihin valmentavia opintoja. Muut luennot ja webinaarit ovat DOI:lla ensi vuodelle työn alla joten niistä emme saaneet tähän lisätietoja.