Verkko-opiskelu on hyvä vaihtoehto perinteiselle opiskelulle, etenkin jos itsenäinen ja oman aikataulun mukaan tapahtuva opiskelu sopii hyvin, ja haluaa opiskelun tapahtuvan missä vain ja milloin vain. Opiskelu tapahtuu tietokoneen ja internetin avulla ja on joko kokonaan etänä tapahtuvaa verkko-opiskelua tai esimerkiksi joissakin ammatillisissa opinnoissa monimuoto-opiskelua, jossa on verkossa tapahtuvan opiskelun lisäksi myös lähipäiviä esimerkiksi muutamia kertoja kuukaudessa.

Kokonaan etäopiskeluna suoritettava verkko-opiskelu ovat mahdollista myös syrjäseuduilla tai esimerkiksi ulkomailla asuvalle, paljon reissaavalle tai työn ohessa opiskelevalle. Verkko-opiskelu voi olla täysin itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä sekä webinaareja, jolloin on usein oltava paikalla tiettyyn kellonaikaan.

Peruskoulu

Verkossa on mahdollista suorittaa kesken jäänyt peruskoulu loppuun aikuisella iällä, ja hankkia peruskoulun päättötodistus jos se on jäänyt syystä tai toisesta aikanaan hankkimatta. Esimerkiksi Otavan Opisto ja myös useat kansanopistot tarjoavat yli 18 -vuotiaille mahdollisuuden suorittaa peruskoulun oppimäärä kokonaan verkko-opiskeluna. Otavan opiston nettiperuskouluun voi hakea ja opinnot aloittaa milloin vain vuodenajasta ja lukukausista riippumatta. Opiskelua varten laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja koko perusopetuksen oppimäärä on 46 kurssin laajuinen. Sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. Aineet ovat peruskoulusta tuttuja oppiaineita mielenkiintoisina aikuisille soveltuviin kursseihin tiivistettyinä. Jo suoritettu osa peruskoulusta voidaan hyväksilukea myös nettiperuskoulussa.

Lukio

Myös lukio on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opiskeluna. Niinikään Otavan opiston ylläpitämä nettilukio on aloittanut jo vuonna 1997. Opiskelijamäärä on vuositasolla noin 700. Nettilukiossa pystyy opiskelemaan koko lukion oppimäärän verkko-opintoina. Aikaa lukion suorittamiseen voi käyttää neljä vuotta ja myös nettilukiossa voidaan hyväksilukea aikaisempia opintoja, jotka on suoritettu aiemmin esimerkiksi lukiossa tai ammattiopistossa. Myös ylioppilastutkinnon voi suorittaa Otavanopiston kautta, tai sen voi käydä suorittamassa vaikka omassa lähilukiossa nettilukion päätteeksi.

Ylioppilastutkinto ammatillisen opiskelun lisänä

Ammattikoulussa opiskeleva tai ammattiin valmistunut ja vähintään 2,5 vuotisen tutkinnon suorittanut voi opiskella verkko-opintoina tarvittavat lisäaineet ylioppilaskirjoituksia varten, ja suorittaa näin ylioppilastutkinnon. Tällainen mahdollisuus on myös Otavan opiston nettilukiossa.

Ammattiopinnot verkko-opiskeluna

Myös muutamia ammatillisia tutkintoja voi tänä päivänä suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Esimerkiksi Mäntän seudun koulutuskeskus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa merkonomin tutkinnon kokonaan verkko-opintoina suoritettuna työpaikalla tapahtuvan työskentelyn ohessa. Tässä tutkinnossa opiskelijalla tulee olla alan työpaikka, ja pohjalla jo joko ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, ja opinnot tapahtuvat verkko-opintojen lisäksi työpaikalla tapahtuvissa näytöissä. Opiskelu kestää pari vuotta.

Datanomiksi voi opiskella kokonaan verkon kautta esimerkiksi Suomen Yrittäjäopistossa, jossa sielläkin opetus on maksutonta. Tutkinto on tarkoitettu ammatissa jo työskenteleville ja lukio tai ammatillinen tutkinto on oltava pohjakoulutuksena. Myös myynnin, markkinoinnin ja yrittäjyyden ammattitutkintoja löytyy vastaavilla tavoilla verkko-opintoina sekä työn ohessa näyttöinä suoritettavina tutkintoina.

Ammattikorkeakouluopinnot

Ammattikorkeakoulututkintoja voi myös suorittaa jo kokonaan verkossa opiskellen. Sosionomin opinnot ja liiketalouden tradenomin opinnot ovat edelläkävijöitä tässä, ja ne voi suorittaa jo kokonaan verkko-opintoina esimerkiksi Lohjan Laureassa tai Turun Ammattikorkeakoulussa.

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa on paljon mahdollisuuksia verkko-opiskeluun, ja niissä opinnot ja kurssien suorittamisen voi aloittaa usein milloin vain. Kursseja voi suorittaa pohjakoulutuksesta riippumatta kuka tahansa tai ilman että on yliopisto-opiskelija. Esimerkiksi Jyväskylän Yliopisto tarjoaa useissa oppiaineissaan mahdollisuuden täysin verkko-opintoina suoritettaviin kursseihin esimerkkinä mainittakoon äidinkielen viestintäopintojen kursseista kielenhuollon kurssi, kirjoituskurssi sekä tutkimusviestinnän kurssi. Näitä verkkokursseja voi siis suorittaa siis kuka tahansa, ja ne ovat hyväksiluettavia mahdollisissa muissa yliopisto- ja jatko-opinnoissa. Kurssien suoritusaika on tietty aika aloituspäivämäärästä lukien, edelämainituissa kursseissa esimerkiksi 150 päivää. Opinnoista veloitetaan opintomaksu.

Avoin ammattikorkeakoulu

Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuka vain pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja on tarjolla esimerkiksi XAMK:ssa, ja ne ovat hyväksiluettavia opintoja suoritettaessa ammattkikorkeakoulu tms. vastaavaa tutkintoa. Kursseista veloitetaan opintomaksu tai korkeintaan 175 euron suuruinen lukuvuosimaksu, jolla voi kursseja suorittaa useampiakin.

Muut verkko-opiskelun tarjoamat mahdollisuudet

Kieliä opiskelevalle verkosta löytyy loputon tarjonta erilaisia tapoja suorittaa kursseja ja kehittää kielitaitoaan tai oppia uutta. Työelämässä tarvittavia lupapasseista ja -korteista monia voi suorittaa verkko-opintoina. Esimerkiksi lääkehoidon koulutuksen, hygieniapassin, anniskelupassin ja työturvallisuuskortin voi suorittaa täysin verkkokurssina. Valmennuskursseista yleisimpiä lienevät yliopistoon tai ammattikorkeakouluun hakevien kurssit, joissa saa maksua vastaan paremmat valmiudet päästä pääsykokeissa läpi haluamalleen opintolinjalle.

Kansanopistot järjestävät verkkokursseja monien aiheiden ympäriltä, ja melkeinpä aiheen kuin aiheen ympäriltä on mahdollista löytää opiskeltavaa. Mielenkiintoisia vastaan tulleita kursseja ja hauskaa epätavanomaista viihdettä arjen piristykseksi tarjoavat esimerkiksi Ahlmanin Huumorin ja satiirin kirjoittamisen kurssi, Muurlan Opiston Terapeuttinen sukupuu -verkkokurssi sekä Positiivisen psykologian verkkokurssi. Myös Suomen Yrittäjät järjestää jatkuvasti verkkokursseja ja webinaareja jäsenilleen, samoin ammattijärjestöt sekä yhdistykset erilaisten harrastuksien ympäriltä.